Werkwijze

werkwijzeOnze (heldere) werkwijze:

1.
– Kennismaking
– Brainstormen
– Navigatie
– Internetadres
– Offerte (indicatie)

In deze eerste fase beginnen we met een kennismakingsgesprek (een kopje koffie hierbij doet overigens wonderen, maar heeft echter geen invloed op de offerte). Tijdens dit gesprek worden voorkeuren en adviezen uitgewisseld. Er wordt een voorlopig navigatieconcept (duur woord voor een menu) opgesteld. Ook het imago/huisstijl van het te maken product wordt in deze stap besproken. Verder wordt er “doorgeboomd” welk internetadres er moet worden aangemaakt (of misschien is dat er al) en waar het product moet worden geplaatst. Als laatste wordt er aan de hand van alle voorgaande informatie een (indicatieve) prijsafspraak gemaakt.

2.
– Ontwerpen
– Afbeeldingen
– Teksten – Scripts
– Betaling 50%

Na het handen schudden in stap 1, gaan we nu beginnen met het werkelijk bouwen van het product. De koffiepot wordt gevuld, een “definitief “ ontwerp wordt opgesteld en evt. scripts worden geschreven. Ook verwachten we in dit stadium verder te kunnen met afbeeldingen en teksten die de klant geplaatst wil hebben. Deze dienen dan ook (altijd digitaal) alvast  in ons bezit te zijn. De cliënt betaalt in deze fase een voorschot van 50% van het ( inmiddels overeengekomen) uiteindelijke bedrag. Indien gewenst kan het overleg vanaf hier per telefoon, postduif, of e-mail (voorkeur) plaatsvinden.

3.
– Tipje v/d sluier
– Overleg
– Proefdraaien
– Muteren

In stap 3 krijgt de klant de mogelijkheid om op een “ghost” internetadres (alleen zichtbaar voor de klant) de eerste resultaten te bekijken. Er is dan al proefgedraaid en er wordt van de klant verwacht dat er grondig word gekeken of het design en de navigatie bevalt en of er nog wat verbetert kan worden. (bevalt het niet dan ehhh willen we dat uiteraard ook weten). Zijn er grote bezwaren bij een of beide partijen, keren we terug naar stap 1 (en naar de koffie).

4.
– Evalueren
– Uploaden
– Laatste testfase
– Webpromotie
– Restant bedrag

Als beide partijen tevreden zijn, wordt het product op een definitief adres geplaatst en is dan toegankelijk voor bezoekers. Hier krijgt de klant 1 week (laatste testfase) de tijd om deze te testen. In deze testfase wordt het product kosteloos aangemeld bij de zoekmachines en Linkpagina’s. De laatste verbeteringen en kleine mutaties worden gemeld en aangepast. Vanaf hier verwachten we dat binnen 14 dagen het restantbedrag wordt voldaan (Hee…wij moeten ook eten!)

Comments are closed.